Idea

„Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega (…) na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach” twierdził Albert Einstein. Jakże aktualnie brzmią te słowa dzisiaj, w czasach cyfrowej transformacji postępującej gwałtownie nie tylko w nauce i technice. Cyfrowa transformacja dotyka każdego z nas, w każdej dziedzinie życia – od codziennej komunikacji i rozrywki, przez edukację, pracę, aż po skomplikowane procesy biznesowe. Czy jesteśmy na nią gotowi? Jaki ma na nas wpływ? Jakie niesie szanse i jakie zagrożenia. Jak w pełni wykorzystać możliwości, które nam daje w sferze edukacyjnej, akademickiej, biznesowej i osobistej?

Odpowiedzi na te pytania poszukają autorytety i eksperci, których zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu, zaplanowanym w atrakcyjnej formule łączącej wykład, „power speech” i debatę oksfordzką, podczas której postawimy tezę:

Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje.

Program

Wtorek
17 kwietnia 2018 r.

Nowe podejście do wartości w biznesie
Sytuacja i perspektywy polskiej gospodarki

wstęp wyłącznie z zaproszeniem

pokaż szczegółowy program
Miejsce: Hotel Sopot
Prowadzenie: Ewa Sowińska (ESO Audit)

17:00-19:00
Prof. Jerzy Hausner w dwóch odsłonach:
– rozmawia redaktor Agnieszka Michajłow (Radio Gdańsk)
– prezentacja

19:00
Kolacja

Środa
18 kwietnia 2018 r.

Uczelnia Idea. Cyfrowa Transformacja. Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje

pokaż szczegółowy program
Miejsce: Dziedzińce Politechniki Gdańskiej
Prowadzenie: Dorota Sobieniecka (Gdański Klub Biznesu)

10:00-10:20
Wystąpienie dr hab. Julity Wasilczuk, prof. nadzw. PG, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
Wystąpienie dr Barbary Stepnowskiej, Dyrektor MBA PG
Wystąpienie Ewy Sowińskiej, Partner ESO Audit, Członek Rady Programowej OEES

10:20-10:45
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA PG

10:45-11:05
Uczelnia-Idea – prof. Jerzy Hausner

11:05-11:30
Power speech: “How making Future Generations Future – Proof by investing in Creativity and Curiosity” – Alain Heureux for Brussels Creative and Creative Ring

11:30-12:00
Przerwa networkingowa

12:00-14:30
Debata oxfordzka – prowadzenie Grzegorz Nawrocki, Prezes British Alumni Society
Teza: Szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje

Loża Mentorów
Dr Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Alain Heureux, Brussels Creative and Creative Ring
Tom Clark, Skills Hub, Expert Center for Innovative Education, Brussels

Mówcy
Dr hab. Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska
Prof. Dariusz Filar
Piotr Voelkel, VOX, SWPS
Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Dr André Helin, Prezes BDO
Anna Grosiak, Head of Business Development, Sustainability Office, Siemens
Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA
Joanna Bochniarz, President Center for Innovative Education, Brussels

14:30
Inauguracja konkursu dla przedsiębiorczych kobiet Darboven Idee Grant

15:00
Poczęstunek

POBIERZ PROGRAM W PDF

Rada Programowa Konferencji

dr Barbara Stepnowska

Dyrektor studiów MBA
Politechniki Gdańskiej
biogram
Jest twórcą i dyrektorem studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu projektami międzynarodowymi, w bankowości i w sektorze publicznym.

Jest autorką artykułów związanych z zarządzaniem kompleksową jakością TQM oraz zarządzaniem projektami w przedsięwzięciach pozabiznesowych, w tym artystycznych.

Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują w obszarze przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki.

Ambasador Royal Society for Arts w Londynie, członek Instytutu Badań nad Gospodarką Kreatywną przy SWPS.

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit,
Członek Rady Programowej OEES
biogram
Biegły rewident z ponad 20-letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Laureatka nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata 2015-2016.Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej i Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
Członek: Rady Programowej Open Eyes Economy Summit; Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne; kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu; kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku; Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów

Dorota Sobieniecka-Kańska

Dyrektor Gdańskiego
Klubu Biznesu
biogram
Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations i CSR. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, była stypendystką Goethe Institut w Monachium oraz Mander College of Higher Education w Bedford (Wielka Brytania).
Zasiada w Radzie Konsultacyjnej przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej, należy do Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki. Doradza firmom i instytucjom w zakresie public relations. Wykłada PR, media relations i etykę biznesu w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Jest redaktorem i tłumaczem wydawnictw książkowych. Współpracuje z rozgłośniami radiowymi i tv. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO.

Była kierownikiem literackim Teatru Muzycznego pod dyrekcją Jerzego Gruzy, dziennikarką (zastępcą redaktora naczelnego, redaktor naczelną, publicystką „Głosu Wybrzeża”), Prezesem Zarządu wydawnictwa Baltic Press (wydawca anglojęzycznego dwumiesięcznika „Baltic Transport Journal”), dyrektorem Biura Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskie

Paweł Tyszer

Dyrektor Centrum Edukacji
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
biogram
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży IT, jest certyfikowanym kierownikiem projektów (Prince2 Practitioner). Koordynował wiele projektów informatycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy z Bankiem Światowym. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i zarządza jedną z prężniej rozwijających się jednostek organizujących szkolenia dla biegłych rewidentów. Wydawca kilkunastu materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Członek Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8 działającej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Tomasz Wojtas

Dyrektor Organizacyjny
Open Eyes Economy Summit
biogram
Absolwent kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, w której pełni rolę Dyrektora Organizacyjnego międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit. Od 2018 członek Rady Programowej kongresu „Miasto-Woda-Jakość życia” we Wrocławiu. Do 2015 roku Prezes Zarządu Agencji Artystycznej GAP oraz producent wydarzeń kulturalnych. W swoim dorobku posiada m.in.: produkcję albumów muzycznych „Mów spokojniej” Włodka Pawlika i Adama Zagajewskiego; produkcję spektakli teatralnych: „Chopin bez fortepianu”, „Wszyscy byli odwróceni”, we współpracy z Michałem Zadarą; organizację koncertów: Motion Trio i Leszka Możdżera, Arianny Savall z formacją Hirundo Maris oraz Karrot Kommando Karambol z udziałem m.in. Kapeli ze Wsi Warszawa, Pablopavo, Vavamuffin. Żywo zainteresowany – poprzez organizację licznych wydarzeń kulturalnych, rozwojem społeczności lokalnej wsi Szalowa, z której pochodzi. Współautor publikacji o dziedzictwie kulturowym rodzinnej miejscowości pt. „Historia pisana pasjami. Szalowianie są zawzięci w dobry sposób: jak coś zaczną, to kończą”.

Prelegenci

dr hab. Witold T. Bielecki

Rektor
Akademii Leona Koźmińskiego
biogram
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z twórców Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, która w 1993 roku stała się założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego).

Od 2011 roku pełni funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego.

Wykładał jako profesor wizytujący w uniwersytetach, między innymi w: USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Ukrainie.

Jest autorem licznych prac naukowych w dziedzinie zarządzania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz współtwórcą symulacyjnych gier decyzyjnych. Kierował międzynarodowymi projektami badawczymi.

Jest członkiem zarządów, między innymi: The European Fundation for Management Development (EFMD), Central and East European Management Development Association (CEEMAN) oraz programu konsorcjalnego Euro*MBA.

Jest członkiem komisji akredytujących: ABSEL, EQUIS i IQA.

Ponadto, jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych: International Simulation and Gaming Association (ISAGA), Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL).

Jest również członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

dr Henryka Bochniarz

Prezydent
Konfederacji Lewiatan
biogram
Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Pełni funkcję wiceprezydenta BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych firm Unicredit S.p.A., FCA Poland SA i Orange Polska. Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, które służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie najbardziej fundamentalnych problemów Europy. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Jest autorką wielu publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Zaangażowana w działalność społeczną. Współtwórczyni Kongresu Kobiet i orędowniczka zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym i biznesie.

Joanna Bochniarz

Prezeska Zarządu
Centrum Innowacyjnej Edukacji
biogram
Prezeska Zarządu Centrum Innowacyjnej Edukacji. CIE ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród młodzieży oraz wprowadzanie innowacyjnych metod uczenia się. Jego programy kierowane są do młodzieży, nauczycieli, lokalnych i regionalnych samorządów oraz do przedsiębiorstw zaangażowanych w edukację. Tworzone są w oparciu o badania i diagnozę przeprowadzaną w oparciu o współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech i Polsce. Stworzyła New Education Forum – Forum Nowej Edukacji – doroczne wydarzenie mające miejsce w Brukselskim Europarlamencie, którego celem jest wymiana wiedzy o innowacyjnych metodach uczenia się sprzyjających rozwojowi rynku pracy. Forum wspierane jest przez decydentów (Parlament Europejski, Komisarze, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) i ekspertów na poziomie europejskim. Z wykształcenia prawnik ds korporacyjnych z 15 letnim doświadczeniem w zawodzie.

Tom Clark

Managing Director of Your Future In Ltd,
Expert Center for Innovative Education, Brussels
biogram
Karierę dydaktyczną rozpoczął w roku 1970, pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W 2001 r., jako członek działającej z ramienia szkockiego rządu komisji nadzoru ds. wychowania fizycznego (Scottish Government’s Review Group) brał udział we wszystkich istotnych zmianach programu nauczania. Od 2008 r. przebywa na emeryturze i sprawuje funkcję prezesa Manor Project Care Home, instytucji zarządzającej domami opieki. Zajmuje się też kształceniem i szkoleniem osób dorosłych. Jako dyrektor zarządzający w Your Future In Ltd jest aktywnie związany ze wszystkimi najważniejszymi sektorami przemysłowymi północno-wschodniej Szkocji.

prof. Dariusz Filar

Ekonomista
Literat
biogram
Ekonomista, literat. Od 1973 do 2016 r. pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, od 1992 r. na stanowisku prof. nadzw. UG. W latach 1992-1995 wykładał w Center for Russian and East European Studies (CREES) na University of Michigan, USA. Specjalizuje się w makroekonomii i historii myśli ekonomicznej. W latach 1999-2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej NBP, od marca 2010 r. do grudnia 2014 r. członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Literacko debiutował zbiorem opowiadań fantastyczno-naukowych „Czaszka olbrzyma” (Nasza Księgarnia 1976). Opublikował także 3 inne książki z gatunku fantastyki, a w 2014 r. wydawnictwo Solaris w tomie „Jeszcze jedna podróż Guliwera” wznowiło jego pięć opowiadań i nowel. Jest również autorem współczesnych powieści obyczajowych „Pies wyścigowy” (Czytelnik 1984) i „Drugie wejrzenie” (Novae Res 2015). Jego utwory tłumaczone były na niemiecki, czeski, rosyjski, węgierski oraz esperanto. W 2006 r. prezydent Włoch mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

Anna Grosiak

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
w Siemens Sp. z o.o
biogram
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o. oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Różnorodności. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, ukończyła zarządzanie i marketing ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi oraz psychologię ekonomiczną.
Karierę zawodową rozpoczęła w koncernie chemiczno-farmaceutycznym Bayer, od 2011 roku jest związana z Siemens Sp. z o.o. W jej trakcie angażowała się w szereg projektów dotyczących fuzji i przejęć, change managementu oraz restrukturyzacji w kraju i za granicą (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Finlandia, Rosja, Czechy). Wspierała współpracę na rzecz innowacji, działania z zakresu budowania potencjału pracowników wewnątrz firmy oraz studentów (jednym z przykładów jest raport o kobietach w branży technologicznej pod tytułem „Potencjał kobiet w branży technologicznej”, który został opracowany wraz z Fundacją Edukacyjną Perspektywy).

Od 2016 roku jest mentorką w programie Lean In STEM, którego celem jest wspieranie młodych kobiet w karierze zawodowej związanej z branżą technologiczną.

prof. Jerzy Hausner

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Przewodniczący Rady Programowej OEES
biogram
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.01.2010-24.01.2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Laureat Nagrody Kisiela. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

dr Andre Helin

Prezes Zarządu BDO,
Partner Zarządzający, biegły rewident
biogram
Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania. Ukończył Copenhagen Business School, M. Sc. (Econ.). Jest duńskim biegłym rewidentem posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i doradztwa gospodarczego. Posiada także uprawnienia polskiego biegłego rewidenta.
Jest założycielem i prezesem firmy audytorsko-konsultingowej BDO sp. z o.o.

W Polsce ma ponad 20-letnią praktykę. Współtwórca polskiego rynku kapitałowego. Brał udział w pracach związanych z wyceną przedsiębiorstw, prywatyzacji i wprowadzaniu do publicznego obrotu m.in. takich podmiotów jak: Śląska Fabryka Kabli S.A., Budimex S.A., Echo Investment, Dom Development S.A., Mostostal Warszawa, J.W. Construction S.A., Polimex-Mostostal S.A. Zajmował się również doradztwem z zakresu fuzji spółek giełdowych.

Jest wieloletnim członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Opiniował w sprawach legislacyjnych z zakresu audytu i rachunkowości. Był doradcą Prezesa NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej.

Jest autorem i współautorem kilkunastu podręczników z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym takich tytułów, jak: „Techniki i metody badania sprawozdań finansowych”, „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, „Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych”, „Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” oraz „Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych”. Jego „Komentarz do ustawy o rachunkowości” od lat jest bestsellerem sprzedaży (obecnie dostępne jest siódme wydanie książki).

Publikuje liczne artykuły o tematyce grup kapitałowych, fuzji, leasingu, instrumentów finansowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, a także ustawy o biegłych rewidentach, która w 2017 roku została gruntownie znowelizowana. Jest cenionym komentatorem bieżących spraw z zakresu legislacji, rynku kapitałowego, sytuacji gospodarczej i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i za granicą.

Alain Heureux

Co-founder Of The Incubation Center The Egg In Brussels and Vibrant Ecosystems and Creative Ring And Brussels Creative. Serial Entrepreneur
biogram
Alain Heureux, przedsiębiorca stale podejmujący nowe wyzwania, pierwszą firmę założył w roku 1984 w wieku zaledwie 18 lat. Dziś ma lat 52 i nadal tworzy nowe przedsiębiorstwa, z których większość działa w obszarze mediów, cyfryzacji i technologii. Równolegle do tych przedsięwzięć Alain od dłuższego czasu angażuje się w działalność stowarzyszeń branżowych oraz kontrolę wewnętrzną przedsiębiorstw, współpracując ściśle z instytucjami unijnymi i tworząc otwarty dialog między organami regulacyjnymi i przedsiębiorstwami. W 2010 r. otworzył jeden z pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości w Brukseli, mieszczący ponad 60 nowych firm związanych z kulturą i twórczością oraz służącym jako miejsce organizacji wydarzeń firmowych i instytucyjnych (The Egg Brussels oraz Pepibru). Zlokalizowany w niełatwej dzielnicy na południu Brukseli, projekt ten dał początek urbanistycznemu ożywieniu oraz integracji miejscowej społeczności imigrantów. The Egg Brussels stanowi dziś model dla wielu innych miast i regionów. Alain jest też współzałożycielem i kierownikiem Brussels Creative oraz Creative Ring, prowadzi również coaching dla początkujących przedsiębiorców w ramach Virtuology Academy. Dwa główne filary jego obecnej działalności to promocja przełomowych, wzajemnie na siebie oddziałujących innowacji oraz organizacja ekosystemów kreatywnej gospodarki, tak by Europa mogła odgrywać coraz bardziej aktywną i produktywną rolę w świecie cyfryzacji i technologii.

Magdalena Kos

Centrum Edukacji PIBR,
Promotorka Innowacji i Twórczego Myślenia
biogram
Z wykształcenia animator kultury i przedsiębiorca, z zamiłowania propagatorka twórczości i innowacji i łączenia teorii z praktyką w tym zakresie, w życiu i biznesie.

Od 1999 roku związana z ośrodkiem Creative Problem Solving Institute (USA, Buffalo), ukończyła tam kursy z zakresu Creative Problem Solving oraz Four Sight.
Od 2002 roku związana z Creative European Association (CREA) – skupiającą trenerów i praktyków procesu CPS i kreatywności w Europie.
Trenerka warsztatów grupowych i doradczyni z zakresu kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów, facilitator w budowaniu twórczych zespołów w Polsce i za granicą.

Od lat z powodzeniem stosuje metodykę CPS w biznesie, współpracuje z wydawnictwami w Hiszpanii, Rosji, Polsce, tworząc dla nich innowacyjne projekty wydawnicze.

Ponad 10 lat zarządzała działami marketingu w międzynarodowych wydawnictwach w Polsce.
Prowadzi wolontariat na rzecz buddyjskiej społeczności w Polsce. Pasjonuje ją twórcza ekspresja pod każdą postacią i filozofia rozwoju człowieka renesansu.

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
biogram
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 r. uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 r. wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 14 października 2009 r. powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011r. uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 r. powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 r. jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat.

27 sierpnia 2013 r., po zaprzysiężeniu w Sejmie, rozpoczął 6-letnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Agnieszka Michajłow

Radio
Gdańsk
biogram
Dziennikarka i prawniczka, absolwentka dyplomacji. Zajmuje się dziennikarstwem politycznym. Autorka codziennych wywiadów w Radiu Gdańsk Rozmowa kontrolowana. Prowadziła audycje polityczne w Telewizji Polskiej. Współpracowała z BBC, Agencją Filmową Profilm, Rzeczpospolitą i miesięcznikiem Press.

Od 1992 do 1994 roku pracowała w Radiu Plus. Od 1994 roku związana z Radiem Gdańsk. Obecnie jest zastępcą Sekretarza w Radiu Gdańsk.

Wykłada w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Uczyła także w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie (obecnie Uniwersytet SWPS), na Logopedii Medialnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Prowadzi kursy i szkolenia, jest założycielką i współtworzy Akademię Wizerunku Media Tower.

Urodzona w 1973 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Działa społecznie, jest prezesem Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej Akces, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku i m.in. współorganizuje festiwal twórczości osób niepełnosprawnych.

Została wyróżniona Bursztynowym Mikrofonem Radia Gdańsk, nagrodą Biznes Center Club Ostre Pióro, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz tytułem Dziennikarza Roku na Pomorzu w 2008 w rankingu miesięcznika Press.

Grzegorz Nawrocki

Prezes
British Alumni Society
biogram
Prezes British Alumni Society. Absolwent Cambirdge University, University of Central Lancashire, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat British Chevening Scholarship (1997, 2001) i stypendysta programu Leader in Civil Society Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie (2000). Od 1990 roku dziennikarz mediów lokalnych i następnie ogólnopolskich, prowadzący programy telewizyjne. Organizator i gospodarz debat oksfordzkich m.in. na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr Voelkel

Założyciel Grupy Kapitałowej VOX,
członek Rady Programowej OEES
biogram
Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Współwłaściciel i członek zarządu spółek Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży budownictwa, wykończenia i aranżacji wnętrz. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Akademickiego Da Vinci, inwestor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Twórca Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej. Większość obrazów i rzeźb będących w posiadaniu Fundacji została oddana w depozyt m.in. Muzeum Narodowemu w Poznaniu i Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, dzięki czemu dostępna jest dla szerokiej publiczności. Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym.

Obecnie koncentruje się na projektach „pro publico bono”. Wspiera także projekt budowy Wielkopolskiego Centrum Designu w Poznaniu. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz za osiągnięcia w działalności społecznej

Dr hab. Julita Wasilczuk

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej
biogram
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, zawodowo związana z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, od początku jego istnienia, obecnie zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Naukowo zajmuje się przedsiębiorczością oraz zarządzaniem w małych firmach. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z tą tematyką. Od wielu lat prowadzi projekt Survey on Entrepreneurial Attitude of Students, zajmuje się także nauczaniem przedsiębiorczości studentów. Członek założyciel Stowarzyszenia: Edukacja dla Przedsiębiorczości (przez dwie kadencje w radzie nadzorczej) – wspierającego działania edukatorskie w Polsce. Ekspert ds. jakości oraz ds. programów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Opiekun specjalności Przedsiębiorczość i marketing na II stopniu studiów. Członek komisji egzaminacyjnych na studiach MBA. Od roku 2012 dziekan WZiE, pełni także funkcję kierownika katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Powołana na krajowego wice prezydenta Europejskiej Rady Małych Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (European Council of Small Business and Entrepreneurship).

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający przedstawicielstwa
ACCA na Polskę i Kraje Bałtyckie
biogram
Socjolog i politolog, od kwietnia 2017 r. Dyrektor Zarządzający przedstawicielstwa ACCA na Polskę i Kraje Bałtyckie (The Association of Chartered Certified Accountants), największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej 200 000 specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Do jego zadań należy promowanie kwalifikacji zawodowych ACCA oraz wspieranie członków i studentów organizacji.

Wcześniej związany był z Konfederacją Lewiatan, gdzie jako Zastępca Dyrektora Generalnego odpowiadał za obszar ekspertyzy i współpracy międzynarodowej. Pracował jako dyrektor w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w latach 2008-2011 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP.

Miejsce Konferencji

Wtorek
17 kwietnia 2018 r.

Hotel Sopot****

ul. J.J. Haffnera 88,
81-715 Sopot

środa
18 kwietnia 2018 r.

Politechnika Gdańska

Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk

Hotel Sopot****

ul. J.J. Haffnera 88,
81-715 Sopot

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk

Konkurencyjna edukacja

jest marką wydarzeń programu MBA PG

 

Open Eyes Economy on Tour

Konferencja Konkurencyjna Edukacja
jest zorganizowana w ramach cyklu
Open Eyes Economy on Tour.
czytaj dalej
Open Eyes Economy ON TOUR to cykl mniejszych wydarzeń o charakterze merytorycznym, które odbywają się we wszystkich większych polskich i w wybranych europejskich miastach.

Spotkania te poprzedzają Kongres Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 listopada w Centrum Kongresowym ICE.

Tematyka spotkań w ramach OEE ON TOUR jest zróżnicowana, ale zawsze w pełni zgodna z założeniami Open Eyes Economy.

Warto śledzić kalendarz OEE ON TOUR, by zetknąć się z energią i świeżością tego sposobu myślenia we własnym mieście i w ciągu całego roku.

W roku 2018 r. odbędą się również pierwsze europejskie edycje OEE ON TOUR. Ich celem jest nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych inicjatyw i kontaktów.
Prowadzą one do sprawnego, dwustronnie korzystnego transferu idei, przepływu inspiracji i wymiany doświadczeń.

Wspólne Otwieranie Oczu to świetna inwestycja dla firm, instytucji publicznych, samorządów. Bezpośrednie zaangażowanie nieuchronnie owocuje dostępem do pomysłów i rozwiązań wcześniej niedostrzeganych.

Warto osobiście się o tym przekonać.

Materiały konferencyjne

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronaty Honorowe

Partner Strategiczny

Sponsorzy

Partnerzy

Główni Partnerzy Medialni

Powered by

Kontakt

Anna Kolka
tel.: +48 58 348 63 55
tel.: +48 517 849 332
e-mail: mba@zie.pg.edu.pl

Odkryj konferencję w aplikacji mobilnej

realizacja fus&schuss
OK
TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIES | COOKIES USE
Dowiedz się więcej |  Read more